B&K Billiards

BK Billiards Logo

Česká verze
English version
Kontakt

Pravidla - Pool 9-Ball ("Devítka")

Reklama

Cíl hry

Hra 9-ball (Devítka) se hraje s devíti očíslovanými barevnými koulemi (čísla 1-9) a s bílou koulí. Při každém strku se musí nejdříve zahrát do koule s nejnižším číslem na stole. Pokud hráč korektně potápí koule, zůstává tak dlouho u stolu, dokud nepromarní kouli, dokud se nedopustí faulu, nebo dokud nevnoří kouli „9“ a tím nezvítězí. Po chybném strku musí soupeř pokračovat ve hře z polohy, ve které je bílá koule. Po faulu má soupeř volnou opravu bílé po celém stole, nemusí nic oznamovat. Partie končí tehdy, když jeden hráč vyhraje stanovený počet her.

Nastavení koulí

Barevné koule jsou v kosočtverečném uspořádání, přitom koule „1“ na vrcholu koulí leží na zadním bodě a koule „9“ je uprostřed. Ostatní koule mohou být uspořádané jakkoliv. Všechny koule musí ležet co nejblíže u sebe. Hra začíná opravou polohy bílé koule v čelním poli.

Korektní otevírací strk

Pravidla pro korektní uskutečnění otevíracího strku jsou stejná, jako pro ostatní pravidelné strky, s těmito výjimkami:

  1. Otevírající hráč musí nejdříve zasáhnout kouli „1“ a s ní buďto vnořit kouli nebo nejméně čtyři barevné koule nechat naběhnout na mantinel.
  2. Pokud bílá koule padne do kapsy nebo vyskočí ze stolu, nebo pokud nedojde k naplnění podmínek otevíracího strku, je to faul a následující hráč má volnou opravu bílé koule po celém stole.
  3. Pokud při otevíracím strku vyskočí barevná koule ze stolu, je to faul a následující hráč má volnou opravu polohy na celém stole. Barevná koule se znovu nenasazuje (výjimka: koule „9“ se znovu nasadí, pokud by vyskočila ze stolu, nebo spadla do kapsy).

„PUSH-OUT“ = Strk mimo hru

Strk mimo hru „PUSH-OUT“ se používá pro řešení nevýhodné situace pouze bezprostředně po rozstřelu. Při „push-out“ se nemusí bílá koule dotknout žádné barevné koule a žádného mantinelu, ale veškeré ostatní typy faulů zůstávají v platnosti. Hráč musí „push-out“ před strkem oznámit, jinak se strk považuje za normálně provedený. Jakékoliv koule, vnořené během „push-out“ se nepočítají a zůstávají v kapsách (s výjimkou koule „9“). Po korektním „push-out“ může soupeř dále hrát z polohy, do které hráč bílou kouli zahrál, nebo může strk vrátit protihráči, který „push-out“ hrál. Na „push-out“ se nepohlíží jako na faul, pokud se neporuší žádné pravidlo. Nekorektní „push.out“ se podle typu faulu vyhodnotí jako faul. Po faulu během otevíracího strku nelze hrát žádný „push-out“.

Fauly

Pokud se hráč dopustí faulu, jeho náběh končí a žádná s faulem vnořených koulí, se znovu nenasazuje (výjimka: pokud se vnoří koule „9“, znovu se nasadí). Následující hráč může bílou kouli umístit kam chce. Pokud se hráč při strku dopustí více faulů, potom se tyto fauly vyhodnocují jako jeden faul.

Volná oprava polohy

Pokud má hráč volnou opravu polohy, může umístit bílou kouli kamkoliv po celém stole, s výjimkou těsného umístění k barevné kouli. Může bílou kouli tak dlouho přemísťovat, dokud neuskuteční svůj strk.

Barevné koule, které vyskočili ze stolu

Barevné koule, které vyskočí ze stolu se ponechávají mimo hru (vyjímka:pokud ze stolu vyskočí koule „9“, znovu se nasadí na zadní bod a hraje de dál).

Fauly při „JUMPSHOPT“ = skákavý strk a „MASSÉ-PIQUE“ = horní strk

Jestliže při skákavém strku, strku do oblouku nebo kolmém strku se pohne koule následkem pokusu hrát přes ní nebo okolo ní (je jedno, zda se koulí pohne rukou, tágem, nástavcem nebo prostrčením) – je to faul.

Tři za sebou následující fauly

Pokud se hráč dopustí tří faulů ve třech následujících strcích (nábězích), aniž by mezi tím zahrál korektní strk, potom ztrácí hru. Tyto tři fauly musí patřit do jedné hry. Mezi druhým a třetím faulem se musí vydat varování. Náběh hráče začíná v okamžiku, ve kterém je hráči dovoleno hrát strk, a končí v okamžiku, ve kterém hráč udělá chybu, zahraje faul nebo když zvítězí, nebo pokud udělá faul mezi dvěma strky. (Faul při rozstřelu se počítá do třífaulového trestu).

Konec hry

Hra začíná, jakmile bílá koule při otevíracím strku opustí čelní pole. Při otevíracím strku se musí zahrát koule „1“. Hra končí, jakmile se „9“ korektním strkem vnoří, nebo pokud se hráč v důsledku vážného prohřešku proti těmto pravidlům vyhodnotí jako poražený. (Hra nekončí, dokud všechny koule nejsou v klidu.) Hra končí, pokud se jeden z hráčů dopustí třetího faulu za sebou.

Vítězslav Kučera, Elgartova 26, 614 00 Brno-Husovice Tel.Fax: (420) 545 572837, Mobil: (420) 603 543103